Informace o zpracování osobních údajů

/ Informace o zpracování osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Obchodní společnost FINAPRA a.s., IČO: 25744941, se sídlem Průmyslová 566/5, Malešice, 108 00 Praha 10, provozovatel internetových stránek www.finapra.cz a www.reality.finapra.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jeho klientů jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a doprovodnou českou legislativou.

Společnost FINAPRA a.s. je obchodní korporací založenou podle českého práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276878 a je ve vztahu ke svým klientům a jiným osobám správcem osobních údajů ve smyslu GDPR.

V těchto Zásadách je vysvětleno, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme, používáme a poskytujeme Vaše osobní údaje (přičemž osobními údaji se myslí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby).

Ve společnosti FINAPRA a.s. se v souvislosti s osobními údaji řídíme těmito základními principy:

 • Pečlivě zvažujeme, jaké osobní údaje od Vás požadujeme a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme.
 • Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou máme důvod je uchovávat.
 • Snažíme se Vám vše co nejvíce zjednodušit kontrolu nad osobními údaji, které zpracováváme.
 • Pokud jde o způsob, jakým shromažďujeme, používáme a sdílíme Vaše osobní údaje, usilujeme o maximální transparentnost.

Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme

Ke splnění požadavků uživatelů webových stránek můžete být požádáni o poskytnutí některých nebo všech informací uvedených níže:

 • Jméno, příjmení, titul
 • E-mailová adresa
 • Fakturační a dodací adresa
 • IČ, DIČ
 • Telefonní číslo
 • Kontaktní údaje

Kdy společnost FINAPRA a.s. tyto údaje shromažďuje

Společnost FINAPRA a.s. shromažďuje osobní údaje, které nám poskytnete při vyplnění kontaktního formuláře.

Jak používáme Vaše osobní údaje

Informace o Vás shromažďujeme a zpracováváme výhradně pro uvedený účel (uvedené účely):

 • pro identifikaci klienta
 • pro vyřízení Vašeho vyplněného kontaktního formuláře
 • pro informování o naší nabídce služeb
 • pro zlepšení kvality našich služeb
 • pro sledování trendů chování našich zákazníků
 • pro plnění zákonných daňových či jiných povinností

Všechny osobní údaje budou považovány za důvěrné. Osobní údaje, které o Vás shromáždíme, budou zpracovávány, používány a uchovávány za účelem zpracování a provádění Vašich poptávek či dotazů.

Příjemci osobních údajů

 • osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem internetových stránek, včetně provozu software a ukládání dat

Hodlá-li si subjekt údajů stěžovat na společnost FINAPRA a.s. ohledně toho, jak byly jeho osobní údaje zpracovávány, může se svou stížnost či podnět napsat na e-mailovou adresu office@finapra.cz nebo podat stížnost u příslušného orgánu dohledu, v tomto případě Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelů uvedených v těchto Zásadách nebo ne déle, než je stanoveno právním řádem.

Vaše práva

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o Vašich datech, které o Vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni Vaše osobní údaje na Vaše požádání přenést na Vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

FINAPRA a.s.